Logotype for print

Positivt med flytträtt men frågan kräver fortsatt analys

2012-09-28

Svensk Försäkring ser positivt på flytträtt med skäliga villkor. Vi välkomnar även tydliga regler för överskott. Om de förslag som Livförsäkringsutredningen idag överlämnar till regeringen genomförs kommer livförsäkringsmarknaden att påverkas i hög grad. Det är därför viktigt att noga undersöka vilka konsekvenser förslagen får för konsumenter, försäkringsföretag och andra aktörer.

Flytträtt för försäkringssparande är positivt men samtidigt ingen enkel fråga. Något som behöver diskuteras ytterligare är flytträttens omfattning. Det handlar till exempel om hur äldre avtal och kollektivavtal påverkas men även om förutsättningarna för konkurrens på tjänstepensionsmarknaden.

-  Flytträtten måste vara rättssäker för alla och ge väsentliga fördelar som konkret bidrar till valfrihet för kunderna. Varken de kunder som flyttar eller de som väljer att stanna kvar i bolaget ska missgynnas. I det sammanhanget är det även viktigt hur flyttvärde och flyttavgifter regleras, säger Johan Lundström, chefsjurist på Svensk Försäkring.

En annan viktig fråga i utredningen är överskottshanteringen i icke vinstutdelande försäkringsföretag, främst den så kallade konsolideringsfonden. I fonden samlas de överskott som uppkommer i försäkringsverksamheten utöver de medel som är garanterade till försäkringstagaren.

-  Konsolideringsfonden är av stor betydelse för livförsäkringsbolagen. Vi välkomnar här förslagen om ökad genomlysning och information till konsumenterna men det måste också vara praktiskt möjligt att uppfylla kraven.

Beträffande förslagen om försäkringstagarnas inflytande i icke vinstutdelande försäkringsaktiebolag (hybridbolag) anser Svensk Försäkring att det måste finnas en balans mellan försäkringstagarinflytande och möjlighet till effektiv bolagsstyrning.

-  Samtliga frågor i betänkandet är nära kopplade till varandra och mycket centrala för livförsäkringsbolagens verksamhet. Vi ska nu noga analysera vad förslagen får för konsekvenser för kunderna, försäkringsföretagen och försäkringsmarknaden i stort. Vi vill också bidra till en allsidig och fördjupad debatt om dessa komplexa frågor, säger Johan Lundström.  

 Presskontakt: Anna Rudérus, 08-522 785 18. 

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410