Logotype for print

Livförsäkringar säljs främst via mellanhänder

2012-05-23

36 procent av livförsäkringarna såldes under 2011 via mellanhänder, främst genom förmedlare och agenter. Direktförsäljningen utan mellanhänder uppgick till 17 procent. Det visar en undersökning som genomförts av Svensk Försäkring.

I Sverige såldes 36 procent av livförsäkringarna under 2011 via mellanhänder, som förmedlare och agenter. På den europeiska marknaden uppgick denna andel till 81 procent år 2009.

- Skillnaden förklaras delvis av att tjänstepensionerna utgör en mycket stor andel av marknaden i Sverige. Tjänstepensionsmarknaden domineras av kryssmarknaden, där distributionen sker genom valcentralerna, som distribuerar hela 23 procent av de totala livförsäkringspremierna, säger Ellen Bramness Arvidsson, chefekonom på Svensk Försäkring.

Direktförsäljning utan mellanhänder uppgår till 17 procent i Sverige, vilket är på samma nivå som i Nederländerna och Belgien med 16 respektive 20 procent. I Italien är andelen direktförsäljning betydligt lägre med endast 2 procent av marknaden, medan den i Polen uppgick till hela 63 procent.

I Sverige står försäljning av livförsäkring via banker för 14 procent. I länder som Spanien, Portugal, Italien och Österrike är banker den dominerande kanalen för försäljning av livförsäkringsprodukter med andelar upp till över 80 procent. I Tyskland och Storbritannien är den kanalen mer begränsad med 20 procent respektive 17 procent.

Övriga distributionskanaler kan till exempel vara försäljning via icke-finansiellt företag.

Presskontakt: Anna Rudérus, 08-522 785 18

Reviderad version som uppdaterades 2012-10-29

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410