Logotype for print

Förslag om en standard för pensionsprognoser

2012-12-11

I dag presenterar Pensionsmyndigheten ett förslag på en standard för pensionsprognoser som tagits fram i samarbete med Svensk Försäkring. En pensionsprognos ska vara lätt att förstå och samtidigt korrekt beräknad.

Pensionsprognoser används huvudsakligen i två olika sammanhang: dels för att ge en bild av den framtida förväntade pensionen i prognosverktyg av olika slag, dels för att kunna simulera förväntat pensionsutfall under olika förutsättningar.

Standarden består av tio faktorer som påverkar pensionsprognosen för allmän pension, tjänstepension (både kollektivavtalad och individuell) och privat pension.

-  En gemensam modell för prognoser ökar individens möjlighet att få fram bra beslutsunderlag om sin framtida pension. Vi kommer nu att skicka ut förslaget till våra medlemsföretag och inhämta deras synpunkter, säger Ellen Bramness Arvidsson, chefekonom på Svensk Försäkring.

Förslaget är framtaget i samarbete med Svensk Försäkring, pensionsföretag och banker samt representanter för arbetsmarknadens parter.

Senast den 22 februari ska synpunkter lämnas på förslaget. 

Kontaktperson: Anna Rudérus, telefon 08-522 785  18.


Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410