Logotype for print

Försäkringsbranschen vill förhindra oseriösa byggentreprenörer

2012-10-16

Svensk Försäkring inleder ett samarbete med Skatteverket, Sveriges Byggindustrier och Ekobrottsmyndigheten för att motverka oseriösa byggentreprenörer.

Samarbetet inleds med ett pilotprojekt i Kronobergs län och idag hålls ett informationsmöte i Växjö för försäkringsföretag och entreprenörer inom byggsektorn.

Från och med den 1 januari 2013 kommer samtliga byggentreprenörer som anlitas av föresäkringsföretagen i länet att förhandsgranskas hos Skatteverket.

Vi vill att endast seriösa entreprenörer ska anlitas för att åtgärda försäkringsskador. Det finns dessvärre en del oseriösa entreprenörer inom byggbranschen och även inslag av organiserad brottslighet. Försäkringsbranschen vill hjälpa till att sanera bort oärliga entreprenörer, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

Pilotprojektet omfattar de försäkringsföretag som anlitar byggentreprenörer i regionen och gäller inledningsvis försäkringsskador som åtgärdas inom Kronobergs län.

-  Om pilotprojektet faller väl ut är tanken att utvidga förhandsgranskningen till hela landet, säger Staffan Moberg.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410