Logotype for print

Försäkringsbranschen förbättrar konsumentinformationen

2012-03-14

Svensk Försäkring har tagit fram en rekommendation för försäkringsföretagens förköpsinformation. Förköps­information är den information som försäkringsföretagen är skyldiga att lämna till kunderna före köp av försäkring.

– Syftet är att underlätta kundernas val av försäkring genom att göra informationen så pedagogisk och lättillgänglig som möjlig så att kunderna vet vad de köper, säger Johan Lundström, chefsjurist på Svensk Försäkring.

Rekommendationen fungerar som riktlinje för försäkringsbranschen. Den är ett uttryck för god sed i fråga om hur förköpsinformationen ska utformas samt hur och när informationen ska lämnas till konsumenterna. Den gäller för både individuell försäkring och frivillig gruppförsäkring som tecknas av konsumenter, som exempel hemförsäkring, barnförsäkring och djurförsäkring. 

I rekommendationen anges att information om viktiga begränsningar i försäkringsskyddet ska framhållas och inte hamna på en undanskymd plats. Det kan till exempel gälla karenstider eller undantag för vissa sjukdomar.   

Kunderna ska även lätt kunna skilja på vad som är fakta och säljbudskap. Sådana uppgifter bör därför delas upp och inte sammanblandas.

Eftersom det är vanligt att konsumenter både söker information på internet och köper försäkring direkt från försäkringsföretagens webbplatser ska också förköpsinformationen vara lätt att hitta där.

– Att ta fram bra information som passar alla kunder är en utmaning. Svensk Försäkrings medlemmar arbetar löpande med att förbättra sin information. Vår utgångspunkt är att rekommendationen ska vara ett gott stöd och komplement till de lagar och regler som redan finns, säger Johan Lundström. 

Rekommendationen träder i kraft den 1 januari 2013.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410