Logotype for print

30 000 bränder inträffar varje år i Sverige

2012-11-30

Varje år inträffar omkring 30 000 bränder i Sverige. På Brandvarnardagen den 1 december inleds kampanjen Aktiv mot brand. Målet är att minska antalet bostadsbränder.

Bränder orsakar både stort lidande och stora ekonomiska skador. Varje år inträffar drygt 30 000 bränder i Sverige. Merparten av skadorna uppstår vid bostadsbränder. Bränder får ofta stora konsekvenser och är den skadetyp som står för de största kostnaderna inom hem- och villaförsäkring. Under 2011 betalade försäkringsbolagen ut närmare 4,7 miljarder kronor till försäkringstagare som drabbats av bränder. 

Målet med kampanjen Aktiv med brand är att minska antalet bostadsbränder. Kampanjen ska bidra till att öka människors kunskaper och motivera dem att ta ett aktivt, personligt ansvar för det egna brandskyddet. Den ska förmedla kunskap om de vanligaste brandriskerna, vikten av en fungerande brandskyddsutrustning och rätt agerande om en brand ändå uppstår. Aktiv mot brand lanseras på brandvarnardagen den 1 december och sträcker sig över flera år.

-  Det förebyggande arbetet är mycket viktigt och därför ställer sig försäkringsbranschen bakom kampanjen Aktiv mot brand. Det är bra att brandfrågorna uppmärksammas i en bred och långsiktig satsning, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

Aktiv mot brand är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Svensk Försäkring, Länsstyrelserna och Räddningstjänsterna.

Kontaktperson: Anna Rudérus, telefon 08-522 785 18.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410