Logotype for print

Sveriges Försäkringsförbund blir Svensk Försäkring

2011-05-04

Branschorganisationen Sveriges Försäkringsförbund byter namn till Svensk Försäkring. Det engelska namnet blir Insurance Sweden.  

− Syftet med namnbytet är att spegla bilden av oss som en modern och drivande branschorganisation som arbetar med att skapa konkurrenskraftiga spelregler för den svenska försäkringsbranschen, säger vd Christina Lindenius.

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation i Sverige. Ett 40-tal försäkringsföretag är medlemmar och tillsammans svarar de för mer än 90 procent av den svenska försäkringsmarknaden.

Svensk Försäkring arbetar för moderna och konkurrenskraftiga spelregler för försäkringsföretagen och för en ökad kunskap om privata försäkringars betydelse för enskilda och samhället.

Svensk Försäkring är, tillsammans med Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, Trafikförsäkringsföreningen och Patientförsäkringsföreningen, en del av Svensk Försäkring i samverkan. Svensk Försäkring är medlem i den europeiska branschorganisationen CEA.

Beslut om namnbytet fattades på årsmötet den 4 maj. Vid mötet valdes Sten Dunér till styrelseordförande i Svensk Försäkring. Sten Dunér är vd för Länsförsäkringar AB och har suttit i styrelsen sedan maj 2010 och lett dess arbete sedan den 1 september 2010.

Till vice ordförande utsågs Anders Mossberg, vd för SEB Trygg Liv.
 
Övriga ledamöter som valdes till Svensk Försäkrings styrelse är Mårten Andersson (Skandia), Ingrid Bonde (AMF), Britta Burreau (Nordea), Bengt-Åke Fagerman (Skandia), Per Fornander (Moderna Försäkringar), Staffan Grefbäck (Alecta), Per-Erik Gullnäs (Swedbank Försäkring AB), Göran Holgerson (Handelsbanken Liv), Torbjörn Magnusson (If), Sarah McPhee (Storebrand/SPP), Henrik Rättzén (Trygg-Hansa) och Anders Sundström (Folksam). Svensk Försäkrings vd Christina Lindenius ingår också i styrelsen. 

Presskontakt: Anna Rudérus, Svensk Försäkring, 08-522 785 18   

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410