Logotype for print

Svensk Försäkring välkomnar Solvens II-utredningens förslag

2011-10-21

Genom förslagen från Solvens II-utredningen tas ett stort steg på vägen mot en ny reglering för försäkringsföretagen. Svensk Försäkring välkomnar förslagen som utredningen presenterar i ett betänkande i dag.

Den nya regleringen baseras på EU-regler och är riskbaserade. Kapitalkraven kommer därför att bli mer anpassade till de enskilda försäkringsföretagens situation än vad de nuvarande är. Det kommer också att ställas nya krav på styrning och kontroll av företagen, vilket stärker skyddet för försäkringskunderna.

- Ansatsen i reglerna är uppskattade av försäkringsbranschen och när utredningens förslag skickas ut på remiss kommer vi att titta närmare på de olika delarna, säger Ellen Bramness Arvidsson, chefekonom på Svensk Försäkring.

I betänkandet, som har namnet "Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension" (SOU 2011:68) föreslås även en ny lag om tjänstepensionsrörelse och en möjlighet att omvandla försäkringsföretag till tjänstepensionsföretag.

- Vi är i huvudsak positiva också i den delen. Eftersom EU:s regler om tjänstepensionsverksamhet håller på att ses över är det dock svårt att bedöma konsekvenserna av förslagen, säger Ellen Bramness Arvidsson.

Presskontakt: Anna Rudérus, telefon 08-522 785 18  

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410