Logotype for print

Solvens II behöver justeras för att fungera i praktiken

2011-03-14

En del problem återstår att lösa för att det nya regelverket Solvens II ska fungera i praktiken. Det visar den femte effektstudien som gjorts av den europeiska tillsynsmyndigheten EIOPA. Försäkringsbranschen är djupt engagerad i arbetet med att få de sista delarna på plats. 107 svenska försäkringsbolag deltog i studien. Resultaten visar att den svenska försäkringsbranschen i stort står sig väl.

I effektstudien, den s.k. QIS5, har försäkringsföretagen gjort en fullskalig bedömning av de nya solvenskraven för den egna verksamheten utifrån 2009 års siffror. De enskilda företagen har lämnat sina bedömningar till den nationella tillsynsmyndigheten, som i sin tur lämnat dessa till den europeiska tillsynsmyndigheten.

Effektstudien har gjort tydligt att det övergripande problemet med Solvens II-regelverket är att det riskerar att bli alltför komplext. Detta reser farhågor om att regelverket kan bli svårt att efterleva, särskilt för mindre och medelstora försäkringsföretag.

Resultaten av effektstudien visar att vissa inslag behöver ses över för att systemet ska fungera i praktiken. Problemen kring långa garantier och avgränsningen av försäkringskontrakt har tydliggjorts genom studien. Försäkringsförbundet noterar med tillfredsställelse att EU-kommissionen nu uppmärksammat dessa problem och att de inlett arbetet med att åtgärda dem. Detta gäller även den för de svenska skadeförsäkringsbolagens så viktiga säkerhetsreserven.

Länk till EIOPA-rapporten

Länk till Finansinspektionens rapport

För ytterligare information kontakta:
chefekonom Ellen Bramness Arvidsson, 08-522 785 19.

 

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410