Logotype for print

Fortsatt intresse för privat sjukvårdsförsäkring

2011-07-01

Vid slutet av 2010 hade privat sjukvårdsförsäkring tecknats för 365 580 personer. Antalet privata sjukvårdsförsäkringar har ökat stort under senare år. Efter en kraftig tillväxt avtog ökningen under 2010. Det visar ny statistik från Svensk Försäkring.

 - Det finns ett fortsatt intresse för privata sjukvårdsförsäkringar även om ökningstakten har avtagit under 2010, säger Ellen Bramness Arvidsson, chefekonom på Svensk Försäkring. 

Sedan 2007 har marknaden för privata sjukvårdsförsäkringar ökat med 24 procent. En övervägande del, 82 procent, är försäkrade genom arbetet. I de fall då den försäkrade själv betalar premien, kan den vara en individuell försäkring eller en gruppförsäkring som har tecknats via arbetsgivaren.

- Ur ett arbetsgivarperspektiv är privat sjukvårdsförsäkring ett stöd för att snabbt återfå anställda i arbete. Undersökningar visar att sjukfrånvaron sjunker i de företag som tecknat sjukvårdsförsäkring för sina anställda. För den anställde innebär det ökad trygghet, säger Ellen Bramness Arvidsson.

Privat sjukvårdsförsäkring syftar till att ge snabb tillgång till vård vid sjukdom eller efter en skada. Försäkringsgivaren förfogar över ett nätverk av vårdgivare som kan ge den vård som ingår i försäkringen. Sjukvårdsförsäkring bör inte förväxlas med sjukförsäkring, vilket är en annan försäkringsprodukt som ger ekonomisk ersättning.

 Läs mer på Svensk Försäkrings webbplats

 Presskontakt: Anna Rudérus, 08-522 785 18

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410