Logotype for print

Försäkringsförbundet deltar i krishanteringsövningen SAMÖ-KKÖ 2011

2011-01-31

Den 2-3 februari deltar Försäkringsförbundet i den riksomfattande krishanteringsövningen SAMÖ-KKÖ 2011, en sammanslagning av samverkansövningen SAMÖ och kärnkraftsövningen KKÖ. I övningen deltar 6000 personer från 70 olika organisationer.

SAMÖ-KKÖ 2011 ska utveckla samhällets förmåga att hantera en kris till följd av en kärnteknisk olycka. Övningen involverar samtliga nivåer i samhället, såväl myndigheter som privata aktörer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Länsstyrelsen i Kalmar län ansvarar för planeringen och genomförandet av övningen.

- Det är att bra tillfälle för Försäkringsförbundet att testa vår interna krisorganisation och vår uppgift som samordnare av försäkringsbranschen. Det är viktigt att vi ger entydiga budskap och kan agera tryggt och stabilt vid händelse av en kris, säger Försäkringsförbundets vd Christina Lindenius.

Försäkringsförbundet deltar för att öva sin samordnande roll inom försäkringsbranschen. Förbundet ska fungera som en mötesplats och ett informationsforum för berörda försäkringsbolag. Förbundet ska samordna och kommunicera hur försäkringsbranschen hanterar krisen samt koordinera kontakter mellan branschen och berörda myndigheter. 

Försäkringsbranschen bör ständigt ha hög beredskap för eventuella kriser i samhället. Efter en akut krisfas uppstår ofta frågor om vad försäkringar täcker och om ersättningsnivåer. På längre sikt kan det även uppkomma frågor om konsekvenser för försäkringsbranschen.

Läs mer

www.msb.se/samo-kko2011

www.lansstyrelsen.se/kalmar/samokko2011

Presskontakt på Försäkringsförbundet: Anna Rudérus, telefon 08-522 785 18

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410