Logotype for print

Rekordlågt antal dödade och skadade i trafiken

2010-03-22

Antalet döda och skadade i trafiken är nere på en i modern tid rekordlåg nivå. Minskningen har varit särskilt kraftig under perioden 2002-2009. Det visar statistik från Försäkringsförbundet.
 
Under förra året anmäldes till försäkringsbolagen 300 personer dödade i trafiken - den lägsta siffran sedan 1946. Under perioden 2002-2009 har minskningen av antalet dödade i trafiken varit särskilt kraftig – från 520 till 300 förolyckade årligen, en minskning med 42 procent. 

Antalet skadade var förra året 30 002 personer, vilket är en nivå vi inte sett sedan 1987.

– Det är mycket hoppingivande att dödsfallen och skadorna i trafiken blir allt färre. Det är tydligt att gemensamma satsningar på fordonsutveckling, trafiksäkerhetsarbete och bättre infrastruktur har gett resultat, säger Försäkringsförbundets vd Christina Lindenius.

Försäkringsbolagen arbetar enskilt, branschgemensamt och tillsammans med andra aktörer med skadeförebyggande insatser inom olika områden. Det kan till exempel handla om att påverka till ett säkert körbeteende, att informera om hur man förebygger whiplashskada och att driva forskning på trafiksäkerhetsområdet.

– Försäkringsbranschen vill bidra till en ökad trafiksäkerhet även framöver. Vi vill också bidra till att de som skadas i trafiken får tillgång till bästa möjliga rehabilitering och i möjligaste mån snabbt kan komma tillbaka till livet som det var före olyckan, säger Christina Lindenius.
  
Statistiken finns på Försäkringsförbundets webbplats: www.forsakringsforbundet.se/qstatistik

För diagram, se pdf.

För ytterligare information, kontakta förbundsjurist Staffan Moberg, 08-522 785 22, eller förbundsekonom Jimmy Hollén, 08-522 785 21.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410