Logotype for print

Försäkringsförbundet välkomnar socialförsäkringsutredning

2010-04-29

Försäkringsförbundet välkomnar att regeringen tillsatt en bred parlamentarisk socialförsäkringsutredning med huvuduppgiften att få långsiktigt hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar.

”Det är alldeles utmärkt att regeringen tillsätter en utredning som kan göra en ordentlig genomlysning av utmaningarna för socialförsäkringssystemet. Det har vi efterlyst länge”, säger Christina Lindenius, vd för Försäkringsförbundet.

En av utredningens uppgifter blir att överväga en överföring av ansvaret för delar av sjukförsäkringen till arbetsmarknadens parter eller till privata aktörer. Arbetsskadeförsäkringen kan enligt utredningsdirektiven vara ett sådant område. Försäkringsförbundet välkomnar denna ansats.

Enligt direktiven ska utredningen eftersträva ett brett samarbete med arbetsmarknadens parter och med försäkringsbranschen. Försäkringsförbundet välkomnar detta och ser fram emot att till utredningen förmedla försäkringsbranschens erfarenheter. Särskilt kan branschen tillföra kunskaper om hur försäkringsmässig verksamhet bidrar till goda drivkrafter och leder till ökad effektivitet. Genom ett effektivt skadeförebyggande arbete och god rehabilitering främjas  målen om långsiktigt ökad sysselsättning och långsiktigt hållbara statsfinanser. Samtidigt uppnår man ett minskat lidande för den försäkrade.

”Försäkringsbranschen har djupa kunskaper som kan komma till nytta för utredningen och vi ser fram emot att få bistå med vår expertkunskap. Vi träffar gärna utredningen så snart som möjligt för att diskutera formerna för samarbetet”, säger Christina Lindenius.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410