Logotype for print

Försäkringsbranschen tillsätter en arbetsskadekommission

2010-11-16

– Dagens arbetsskadeförsäkring har en rad brister i allt från bedömningar av vad som är en arbetsskada till hur arbetsskadorna ska hanteras när de väl har godkänts. Människor som drabbas av en skada måste kunna hitta rätt i systemet och få en rättvis bedömning. Tiden är mogen för en översyn av dagens system, säger riksdagsledamoten Björn von Sydow (S) som ska leda kommissionens arbete.

Försäkringsbranschen vill se en ny arbetsskadeförsäkring som innehåller drivkrafter som minskar antalet skador i arbetet, ger snabbare och bättre rehabilitering och leder till bättre samordning mellan alla inblandade aktörer. Därför tillsätter Försäkringsförbundet i dag en fristående arbetsskadekommission som ska göra en omfattande granskning av dagens system  för arbetsskadeförsäkring och föreslå hur en ny arbetsskadeförsäkring kan utformas. Utgångspunkten är att den enskilde ska kunna få de bästa förutsättningarna för sitt framtida liv.

Kommissionen ska samråda med berörda myndigheter, organisationer och samhällsdebattörer. I det ingår att följa det arbete som pågår inom ramen för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Utöver ordförande Björn von Sydow består kommissionen av ledande forskare inom medicin och ekonomi, samt personer med lång erfarenhet av arbetsskadefrågor från domstol, AFA, Försäkringskassan och försäkringsbranschen. Uppdraget ska vara slutfört den 31 augusti 2012.

– Genom Arbetsskadekommissionen vill vi bidra med en gedigen analys av arbetsskadeförsäkringen. Individer som drabbas av en arbetsskada bör ha rätt till en väl fungerande organisation för bedömning, ersättning och rehabilitering, säger Försäkringsförbundets vd Christina Lindenius.

För ytterligare information se www.arbetsskadekommissionen.se eller kontakta Anna Rudérus, pressansvarig, 070-534 85 18.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410