Logotype for print

Delat ansvar för pensionen är bra

2010-05-21

Ansvaret för människors framtida pension bör vara delat mellan staten, arbetsgivaren och individen. Det anser en majoritet av de svarande i en undersökning som Försäkringsförbundet låtit Novus Opinion genomföra.

Sverige har ett pensionssystem som innebär att människor får pension från olika håll; allmän pension från staten, tjänstepension från arbetsgivaren och eventuellt ett eget privat pensionssparande. Enligt undersökningen föredrar en majoritet av de svarande, 57 procent, ett delat ansvar mellan stat, arbetsgivare och individ för pensionen. Att staten ensamt bör ha det fulla ansvaret anser 17 procent. Ett fåtal, 2 procent, anser att arbets­givaren ensamt ska ha det fulla ansvaret, men nästan alla, 9 av 10, anser att det är viktigt att arbetsgivaren sätter av en del av löneutrymmet till tjänstepension.

– Undersökningsresultaten visar på en medvetenhet om att pension via arbetsgivaren och ett eventuellt eget sparande är viktiga komplement för att trygga sin ålderdom, säger Christina Lindenius, vd på Försäkringsförbundet.

Av de svarande är det 63 procent som har eller har haft ett eget individuellt pensionssparande. Andelen med eget sparande stiger med åldern, från 51 procent i den yngsta åldersgruppen 25-35 år, till 70 procent i den äldsta åldersgruppen 56-65 år.

Hälften av dem som pensionssparar tycker att avdragsrätt upp till 12 000 kronor och den lägre beskattningen på avkastningen är viktiga för att låsa sitt sparande på lång sikt. Andelen ökar med stigande ålder, från 45 procent till 54 procent. 

Att en pensionsförsäkring innehåller en försäkring för ett långt liv, det vill säga att utbetalningarna säkras fram till att man avlider oavsett om det egna sparade kapitalet tillåter det eller inte, är viktigt för drygt hälften av de svarande. Andelen ökar med stigande ålder, till närmare 60 procent för åldersgruppen 56-65 år.

– Resultaten visar att avdragsrätten, lägre avkastningsskatt och försäkringsinslag är viktiga drivkrafter för individers individuella pensionssparande, säger Christina Lindenius.

Undersökningen genomfördes under perioden 8-16 april 2010. Målgruppen var allmänheten i åldern 25-65 år. Undersökningen omfattade 1000 intervjuer som utgör ett representativt urval av befolkningen.

För ytterligare information, kontakta kommunikationschef Anette Granberg, 070-280 27 73.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410