Logotype for print

Bertil Hult styrelseordförande i Försäkringsförbundet

2010-05-05

Bertil Hult utsågs vid förbundsstämman den 5 maj att vara styrelseordförande i Försäkringsförbundet. Bertil Hult är vd och chef för Nordendivisionen på Skandia. Han har suttit i Försäkringsförbundets styrelse sedan 2007 och lett styrelsens arbete sedan hösten 2009.

Till vice ordförande utsågs Sten Dunér, vd för Länsförsäkringar.
 
Övriga ordinarie ledamöter som valdes till Försäkringsförbundets styrelse är Staffan Grefbäck, Alecta, Anders Mossberg, SEB Trygg Liv, Anders Sundström, Folksam, Ingrid Bonde, AMF, Torbjörn Magnusson, If, Per-Erik Gullnäs, Swedbank Försäkring, Rickard Gustafson, Trygg-Hansa, Sarah McPhee, Storebrand/SPP, Lars Nordstrand, Moderna Försäkringar.  Försäkringsförbundets vd Christina Lindenius ingår också i styrelsen.
 
Till suppleanter i styrelsen valde förbundsstämman Britta Burreau, Nordea, Snorre Storset, Handelsbanken Liv och Bengt-Åke Fagerman, Skandia Liv.

För ytterligare information, kontakta kommunikationschef Anette Granberg, 070-280 27 73.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410