Logotype for print

Bank och försäkring har olika riskprofiler

2010-06-28

Det finns fundamentala skillnader mellan banker och försäkringsbolag när det gäller affärsmodell och riskprofil. Det innebär att även reglering och tillsyn i efterdyningarna av finanskrisen bör skilja sig åt.

I en rapport som nyligen publicerades av den europeiska branschorganisationen för försäkring, CEA, analyseras ett antal skillnader mellan bank och försäkring, bland annat att affärsmodellen och riskprofilen mellan bank och försäkring är fundamentalt olika.

- Det är viktigt att lagstiftaren och berörda myndigheter tar hänsyn till de grundläggande skillnaderna mellan bank och försäkring i arbetet med reglering och tillsyn i efterdyningarna av finanskrisen. CEA:s rapport visar varför man inte med automatik ska reglera försäkringsbolag på samma sätt som banker, säger Försäkringsförbundets chefekonom Ellen Bramness Arvidsson.

En balansräkning i en bank består av långfristig utlåning på skuldsidan som ska finansieras av inlåning och kortfristig upplåning på tillgångssidan. Denna affärsmodell innebär att banker är utsatta för likviditetsrisker.

Så är inte fallet när det gäller försäkringsbolag. Premier betalas in till bolaget i förväg och betalas ut när avtalen kräver det, det vill säga utbetalningen är känd i förväg. Detta innebär att försäkrings­branschen kan vara mer långsiktigt i sitt agerande och därigenom får en stabiliserande roll i ekonomin.

Det nya europeiska regelverket på försäkringsområdet, Solvens 2, tar hänsyn till det unika i försäkringsbranschens affärsmodell samtidigt som det ger en trygghet för försäkringstagarna. Försäkringsförbundet välkomnar därför Solvens 2 men är oroad över alla de initiativ till skärpt reglering som diskuteras i efterdyningarna av finanskrisen.

För ytterligare information, kontakta chefekonom Ellen Bramness Arvidsson,
 08-522 785 19.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410