Logotype for print

Nordiska försäkringsbolag möter klimatutmaningen med gemensam avsiktsförklaring

2009-09-17

Vid försäkringsbranschens nordiska klimatkonferens, som hålls idag i Köpenhamn, enades branschen om ett ställningstagande för en hållbar samhällsutveckling - mot negativ klimatpåverkan. En gemensam avsiktsförklaring undertecknades av företrädare för de fyra branschorganisationerna.

- Klimatförändringarna är ett hot mot ett stabilt och hållbart samhälle och utgör därför en stor utmaning för försäkringsbranschen. Därför har vi idag satt på pränt hur vi vill arbeta för att bidra i klimatarbetet, säger Christina Lindenius, Försäkringsförbundets vd.

Läs avsiktsförklaringen i bifogad pdf.

För ytterligare information, kontakta pressansvarig Kjell Holmstrand, 0705-34 85 18.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410