Logotype for print

Svensk Försäkring diskuterade hemförsäkring under Järvaveckan

2024-06-03

Svensk Försäkring var en av deltagarna som pratade om hemförsäkring den 30 maj på Järvaveckan. Tillsammans med Dina Försäkringar och Konsumenternas Försäkringsbyrå deltog de i ett gemensamt seminarium på temat.

Under seminariet på torsdagen den 30 maj deltog bland andra Ulrica Loeb, kommunikatör på Svensk Försäkring, i en diskussion om vikten av hemförsäkring. "Varför Hemförsäkring?" är ett branschinitiativ med syfte att få fler att teckna hemförsäkring. Under eftermiddagen deltog de i en paneldiskussion tillsammans med initiativtagarna från Dina Försäkringar och Konsumenternas Försäkringsbyrå under ledning av moderatorn Pär Karlsson, senior rådgivare på Svensk Försäkring.

- Vi har valt att rikta in oss på de som har bott i Sverige i upp till tio år, och de som bor i andra eller tredje hand. Vi vill nå den målgrupp som berörs av det här materialet, samt också träffa personer som kan bli vidareinformatörer och sprida budskapet vidare. Därför har vi valt att delta här på Järvaveckan, säger Ulrica Loeb, kommunikatör på Svensk Försäkring.

Att få fler att upptäcka hemförsäkring är nu ett av projektets mål. På plats var även SVT Järva, som gjorde ett inslag på temat.

järva 3.jpg

Ulrica Loeb och Pär Karlsson från Svensk Försäkring

järva1.jpg

Panel: Moderator: Pär Karlsson, Svensk Försäkring.
Panel: Ulrica Loeb, Svensk Försäkring; Anna-Karin Baltzari Danfors, Konsumenternas Försäkringsbyrå; Magnus Andersson, Larmtjänst; Mia Winberg, Dina Försäkringar.

järva2.jpg

Inspelning pågår med SVT