Logotype for print

Statistik på engelska

2024-03-28

Nu finns publikationen Försäkringsmarknaden kvartal 4, 2022 översatt till engelska.

I publikationen visas sammanställningar av statistik för försäkringsmarknaden avseende bland annat premieinkomster, skadeanmälningar, utbetalda ersättningar och marknadsandelar.