Logotype for print

Sjöförsäkringsdagen 2024 – nya idéer och aktuella samtal

2024-06-04

Det var god uppslutning på Sjöförsäkringsdagen 2024, eller Nordic Marine Insurance Day 2024, som hölls på IVA Konferens i centrala Stockholm den 30 maj.

Håkan Nyström, AIG och Niklas Bengtsson, HDI Global Specialty, ordförande i Sjöutskottet

Sjöförsäkringsdagen inleddes av Niklas Bengtsson, ordförande i Svensk Försäkrings Sjö- och transportförsäkringsutskott, som hälsade alla välkomna.

Michelle Bockman från Lloyds Intelligence Service var huvudtalare och redogjorde för “The Dark Fleet Shipping” som är en beskrivning av Rysslands skuggflotta som bland annat opererar i Östersjön.

Ellinor Landberg, Stena Rederi AB, gav rederiets aspekt på de nya svårigheterna i en värld av sanktioner.

Även Jonas Söderberg, ekonom, vid Svensk Försäkring närvarade och gjorde en makroekonomisk omvärldsbeskrivning av världsläget.

Michelle Bockmann, Lloyds Intelligence Services

Malin Högberg, Swedish Club, delade med sig av sin erfarenhet och kunskap inom geopolitisk instabilitet samt konsekvenserna för marinförsäkringen. Detta rörde bland annat de spannmålslaster som nu sker via Ukraina i Svarta havet.

Christopher Hesselbrandt representerade Krigsförsäkringsnämnden och redogjorde bland annat för hur försäkring fungerar under krig. Ett synnerligen aktuellt ämne.

Niklas Bengtsson avslutade dagen:

”Återigen en fantastisk sjöförsäkringsdag där medlemmarna fått möjlighet att träffas men även fördjupa kunskaper inom aktuella ämnen av föredömliga talare. Tillsammans har vi även fått utbyta tankar och idéer”, säger Niklas Bengtsson, ordförande i Svensk Försäkrings sjöutskott.