Logotype for print

Priset på skadeförsäkringar ökar långsammare än inflationen

2024-01-15

Inflationen var 4,4 procent i december enligt statistisk som SCB publicerade tidigare idag. Enligt denna statistik steg premierna för skadeförsäkring i december med 2,7 procent jämfört mot ett år tidigare. Därmed fortsätter den trend med långsammare prisförändringar på skadeförsäkringar än inflationen som tidigare diskuterats i Svensk Försäkrings Omvärldstrender 2024.

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) var den årliga inflationen enligt KPI i december 2023 4,4 procent. Detta är en nedgång från november då inflationen var 5,8 procent. Trots nedgången är inflationen fortsatt högre än Riksbankens inflationsmål. Detta gäller också när inflationen med mäts med fast ränta enligt KPIF som i december uppgick till 2,3 procent.

Jonas Söderberg, ekonom

- Den fortsatt höga inflationen får konsekvenser för försäkringsbranschen. Exempelvis kan det bli dyrare för skadeförsäkringsföretagen att ersätta skador eftersom priset på reparationer går upp, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

SCB beräknar inflationen baserat på en varukorg bestående av varor och tjänster som hushållen konsumerar. I denna varukorg ingår bland att premier på skadeförsäkringar, det vill säga priset att teckna en sådan försäkring under den aktuella månaden. Enligt SCB hade priset på dessa premier i december 2023 stigit med 2,7 procent i jämförelse med ett år tidigare.   

- Även i december steg premierna på skadeförsäkring långsammare än inflationen. Det är till och med så att man kan säga att premierna för skadeförsäkringar bidrar till att dämpa inflationen, eftersom dessa ingår i den varukorg som inflationen mäts på, säger Jonas Söderberg.

I Svensk Försäkringsrapport Omvärldstrender 2024 finns det en mer utförlig genomgång om hur den höga inflationen påverkar försäkringsbranschen och hur skadeförsäkringar ingår i inflationen.

inflation_diagram.png