Logotype for print

Omställningsfinansiering behöver klassas som hållbar

2024-05-31

I en tid av snabb förändring och utveckling inom hållbarhetsreglering, samlades ledande aktörer på initiativ av finansmarknadsminister Niklas Wykman för att diskutera framtidens hållbarhetsreglering. Svensk Försäkring, representerad av chefsekonom Magnus Vesterlund, deltog i detta viktiga branschrådsmöte.

Utveckling av regelverk har varit snabb och massiv under de senaste åren – EU:s taxonomiförordning, disclosureförordningen (SFDR), direktivet om hållbarhetsrapportering (CSRD) och förändringar i Solvens II – är några regelverk som tillkommit eller ändrats i linje med genomförandet av EU:s ramverk för hållbar finansiering. Mötets kärna rörde sig kring hur dessa regelverk påverkar företagens dagliga verksamhet och vilka förändringar som kan behövas för att öka effektiviteten och underlätta övergången till en mer hållbar finansmarknad.

Magnus Vesterlund, chefsekonom

- Det är mycket positivt att finansmarknadsminister Niklas Wykman kallar företrädare från näringslivet och finanssektorn för att diskutera hållbarhetsreglering”, säger Magnus Vesterlund.

Vid mötet lyfte Svensk försäkring att branschen generellt ser positivt på den övergripande målsättningen med regelverken men nämnde även  de utmaningar som regleringen innebär. Komplexiteten och de omfattande rapporteringskraven skapar höga implementeringskostnader. Tyvärr är det även svårt för kunder att förstå och dra nytta av informationen som publiceras. Dessutom påpekade Svensk Försäkring en specifik problematik med att omställningsfinansieringen inte klassas som hållbar enligt nuvarande regelverk. Det hindrar privata investeringar i den gröna omställningen.

- Det är dags att göra befintliga regelverk tydligare och mer anpassade till kundens behov, snarare än att skapa nya”, säger Magnus Vesterlund.

Det är viktigt att omställningsfinansiering erkänns som hållbar eftersom det är en kritisk byggsten för  att främja en grönare framtid.