Logotype for print

Nordisk samverkan inför valet till Europaparlamentet

2024-05-21

De nordiska branschorganisationerna på försäkringsområdet samverkar löpande om aktuella frågor. Inför valet till Europaparlamentet den 9 juni har Svensk Försäkring arbetat fram positionsdokument tillsammans med sina kollegor i Danmark, Finland och Norge.

Europaparlamentsvalet om några veckor är viktigt eftersom parlamentet är en av EU-institutionerna som är med och beslutar ny EU-lagstiftning. Försäkrings- och tjänstepensionsbranschen är starkt EU-reglerad och det är därför angeläget att ha en öppen och konstruktiv dialog med de nya ledamöterna för att öka kunskapen om branschen och dess frågor. På samma sätt är det viktigt att ha god kontakt med EU-kommissionen och dess tjänstemän, särskilt i och med att en ny kommission ska vara på plats mot slutet av 2024.

Svensk Försäkring samverkar sedan länge med branschorganisationerna i de andra nordiska länderna. Inte minst mot bakgrund av det allt mer komplexa regleringsarbetet i EU-frågor så är det en styrka att kunna driva branschens frågor utifrån ett gemensamt nordiskt synsätt.

Johan Lundström, chefsjurist

- Att arbeta med övriga nordiska kollegor ger ett bredare och fördjupat perspektiv på branschens frågor. Och tillsammans är vi starkare. Våra gemensamma positioner har många gånger fått tydligt genomslag  i olika sammanhang, säger Johan Lundström, Svensk Försäkrings chefsjurist.

Resultatet av valet till Europaparlamentet kommer att innebära många nya politiker i parlamentet, och flera av politikerna kommer att få ansvar för nya frågor. Det är därför centralt att branschen kan möta politikerna i dialog om frågor på försäkrings- och tjänstepensionsområdet på ett tydligt och konstruktivt sätt. Positionsdokumenten förklarar hur försäkring fungerar (försäkringsmässiga principer), försäkrings roll i det nordiska välfärdssamhället och hur branschen ser på behovet av bättre lagstiftning (“Better Regulation”).