Logotype for print

Hållbarhetsrelaterade upplysningar behöver bli enklare

2024-01-08

Svensk Försäkring anser att förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) fortsatt ska vara ett regelverk för ökad transparens och inte ett system för produktmärkning, men regelverket behöver bli betydligt enklare.

EU-kommissionens samråd om förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) avslutades innan jul. Samrådet är en del av kommissionens utvärdering av förordningen. Bakgrunden är att SFDR inte har fungerat som tänkt.

Gerda Kinell, ekonom

– Med tanke på förordningens utformning är det i nuläget svårt att förmedla information till kunden och därefter för kunden att kunna jämföra olika finansiella produkter. Det beror bland annat på att mallarna med förköpsinformation som används vid kundmötet är komplexa och svåra att förstå, säger Gerda Kinell, ekonom vid Svensk Försäkring.

En av de viktigare frågorna i konsultationen är om förordningen fortsatt ska fungera som ett transparensregelverk med krav på att lämna hållbarhetsinformation vid investeringsbeslut eller om den i stället ska utvecklas för att bli ett produktmärkningssystem för finansiella produkter.

Svensk Försäkring menar att förordningen fortsatt ska vara ett regelverk för att öka transparens och informera kunder om hållbarhetsrisker och i slutändan möjliggöra hållbara investeringar. Att i stället utveckla ett helt nytt system för produktmärkning kommer att ta mycket tid i anspråk. Det kommer även att medföra stora utmaningar för att utforma produktkategorier och hållbarhetskriterier för finansiella produkter.