Logotype for print

Välbesökt mottagning för finansattachéer

2023-04-27

Svensk Försäkring tillsammans med övriga branschorganisationer på finansmarknadsområdet arrangerade en välbesökt mottagning för finansattachéer i samband det informella attachémötet under det svenska EU-ordförandeskapet.

Svensk Försäkring arrangerade tillsammans med Svenska Bankföreningen, Svensk Värdepappersmarknad och Fondbolagens Förening en mottagning för europeiska finansattachéer den 25 april. Finansattachéerna besökte Stockholm för ett informellt attachémöte under det svenska EU-ordförandeskapet.

Ett femtiotal finansattachéer från ett tjugotal EU-länder deltog tillsammans med svenska finansattachéer och representanter från Finansdepartementet. Attachéerna fick en presentation av Svensk Försäkrings vd Christina Lindenius tillsammans med övriga branschorganisations-vd:ar av den svenska finanssektorn på temat The Swedish financial sector – providing strong consumer protection through competitive and effective solutions där Christina bland annat lyfte fram minPension som ett världsledande exempel på god pensionsinformation till individer.