Logotype for print

Uppdaterade riktlinjer om försäkringsbolagens utredarverksamhet

2023-03-23

Svensk Försäkrings styrelse har beslutat om en uppdatering av riktlinjerna för försäkringsföretagens utredarverksamhet. Riktlinjerna klargör de legala och etiska ramarna för försäkringsföretagens utredningsverksamhet.

Svensk Försäkrings styrelse har beslutat om en uppdatering av riktlinjerna för försäkringsföretagens utredarverksamhet av oklara försäkringsfall eller vid misstanke om brottsliga förfaranden. I samband med det byter riktlinjerna namn till rekommendation.

Ronja Wildenstam, jurist

-Branschen ansvarar för att skydda hela försäkringskollektivet. Det är viktigt att enskilda försäkringstagare inte gynnas på ett otillbörligt sätt, till exempel genom försäkringsbedrägerier. Denna rekommendation fyller en viktig funktion i det arbetet och uppdateringarna gör att branschens utredningar förbättras ytterligare, säger Ronja Wildenstam, jurist vid Svensk Försäkring.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2023.