Logotype for print

Svensk Försäkring på Folk och Försvar: ”Branschen viktig för samhällets krisberedskap”

2023-01-12

Sveriges stora satsningar på det militära och det civila försvaret präglade Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Över 200 år av alliansfrihet överges och en ny utgångspunkt för Sveriges säkerhetspolitik är inledd. Försäkringsbranschen spelar en viktig roll när Sverige nu återigen bygger upp ett totalförsvar.

Som medlemmar i Folk och Försvar deltog Svensk Försäkring på årets rikskonferens i Sälen. Rikskonferensen samlar varje år cirka 350 deltagare och 60–70 talare under tre dagar för kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap.

Sverige gör nu stora satsningar på att utveckla både det militära och det civila försvaret. I fokus står åtgärder för ökad robusthet och förmåga inom viktiga sektorer som energiförsörjning och elektroniska kommunikationer. Vår försörjningsberedskap ska byggas upp och det kräver ett stort mått av samverkan mellan stat och näringsliv. Vad detta innebär i praktiken belystes på konferensen.

Pär Karlsson, senior rådgivare

- Försäkringsbranschen spelar en mycket viktig roll för samhällets krisberedskap. När vi nu åter bygger ett totalförsvar i Sverige bidrar vår bransch med tjänster och kunskap om riskhantering för individer, organisationer och samhället, säger Pär Karlsson, senior rådgivare hos Svensk Försäkring.

Konferensen präglades av kriget i Ukraina och Sveriges förestående NATO-medlemskap och hade som tema Nato och EU i en ny säkerhetspolitisk verklighet. Bland talarna märktes bland annat statsminister Ulf Kristersson, NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg, Finlands utrikesminister Pekka Haavisto och överbefälhavare Michael Bydén samt därtill ett stort antal myndighetschefer, statsråd och experter.

Nato-medlemskapet innebär att över 200 år av alliansfrihet överges och vi får en helt ny utgångspunkt för Sveriges säkerhetspolitik. Sverige och Norden kommer att få en central betydelse för säkerheten i norra Europa. Under konferens betonades att även när det blir fred i Ukraina så kommer helt nya förutsättningar att råda för hela Europas säkerhet under mycket lång tid, inte minst vad gäller relationen till Ryssland.

Micael Bydén, överbefälhavare

Jens Stoltenberg, generalsekreterare NATO