Logotype for print

Svensk Försäkring in i debatten om mängdbrott

2023-03-16

Svensk Försäkrings vice vd Mats Galvenius deltog på SNS seminarium ”Varför klaras inte fler mängdbrott upp?” under onsdagen där också rapporten ”Polisens hantering av mängdbrott” presenterades. Med på seminariet närvarade även Ardalan Shekarabi (S), vice ordförande i justitieutskottet och Louise Meijer (M), ledamot i justitieutskottet. Försäkringsbranschen har länge drivit frågorna som rapporten och seminariet tog avstamp i.

Riksrevisionens Per Dackenberg inledde onsdagens seminarium genom att presentera rapporten ”Polisens hantering av mängdbrott” som bland annat landade i att hanteringen av brott inte är effektiv och att resursfördelningen inom polisen brister.

Från Svensk Försäkrings sida medverkade vice vd Mats Galvenius i ett panelsamtal där också Lena Bergenstråhle från Polismyndigheten och Cecilia Stanell, ICA-handlare deltog.

2023-03-16 09_36_25-Mats2SNS.JPG ‎- Foton.png

- Vi har länge drivit de frågor som nu tas upp i rapporten och vi håller med om slutsatserna. Vi kan konstatera att det bästa sättet att förebygga mängdbrott, är att få upp uppklarandegraden. De som utför de här brotten måste se att det blir konsekvenser från samhällets sida. Våra kunder är frustrerade för man ser att polisanmälningar läggs ner, säger Mats Galvenius.

2023-03-16 09_36_00-MatsSNS.JPG ‎- Foton.png

- Den organiserade brottsligheten hänger ihop med mängdbrotten och det går inte att göra någon skillnad. En stor del av den organiserade brottsligheten finansieras av mängdbrott. Mängdbrotten är dessutom en inkörsport till den organiserade brottsligheten, säger Mats Galvenius.

På frågan om vad han skulle vilja skicka med till politikerna Ardalan Shekarabi och Louise Meijer som möttes i en debatt kort efter säger han:

- Politikerna måste se hela rättskedjan. Tillräckliga resurser måste in hela vägen från anmälning av brott via 11414 till kriminalvård och behandlingshem. Punktinsatser lite här och där är inte någon bra lösning – det blir flaskhalsar och tröga processer. Hela kedjan måste gå ihop och fungera.

Försäkringsbranschen delar i allt väsentligt Riksrevisionens bedömning av bristerna i hanteringen av mängdbrott. Svensk Försäkring tycker att samtliga av Riksrevisionens rekommendationer är bra.