Logotype for print

Solvens II-ändringarna – ömsom vin, ömsom vatten

2023-12-15

Svensk Försäkring tycker det är positivt att riskmarginalen minskar till följd av ändringarna i solvens II-direktivet. Problematiskt är att korridoren för den symmetriska aktieriskdämparen ökar liksom den administrativa bördan. Det är viktigt att de kompletterande ändringarna som nu ska göras av solvens II-förordningen tar hänsyn till svenska förhållanden.

Rådet och Europaparlamentet har kommit överens om ändringar av solvens II-direktivet. Ändringarna innebär bland annat att riskmarginalen minskar och att korridoren för den symmetriska aktieriskdämparen ökar. Dessutom innebär ändringarna nya krav om hållbarhet, makrotillsyn, rapportering och offentliggörande. 

Jonas Söderberg, ekonom

- Ändringarna av solvens II-direktivet är ömsom vin, ömsom vatten. Minskningen av riskmarginalen är positiv. Det ger ökade möjligheter för branschen att bidra till ekonomisk tillväxt och omställningen till ett hållbart samhälle. Dock kan ökningen av korridoren för den symmetriska aktieriskdämparen få omvänd effekt. Det kan till och med leda till att företagens investeringar i aktier minskar. Dessutom innebär andra ändringar av direktivet att den administrativa bördan ökar, säger Jonas Söderberg ekonom på Svensk Försäkring.

Ändringarna av solvens II-direktivet förväntas träda i kraft i början av 2026. Nu vidtar arbetet med att ta fram bestämmelser på mer teknisk nivå (nivå 2), vilket innefattar solvens II-förordningen.

- De ändringar som görs av solvens II-förordningen kommer bli avgörande för vad konsekvenser blir i slutändan. Det gäller i synnerhet den slutgiltiga utformningen av den riskfria räntan som används för att värdera företagens åtaganden. Dessutom bör det bestämmas i solvens II-förordningen att den symmetriska aktieriskdämparen inte ska tillämpas på fond- och depåförsäkring, säger Jonas Söderberg.