Logotype for print

Ny rekommendation om totalavkastning

2023-06-21

Svensk Försäkrings styrelse fattade den 19 juni 2023 beslut om ”Rekommendation om totalavkastningstabell i försäkrings- och tjänstepensionsföretagens årsredovisningar”. Rekommendationen ersätter en tidigare rekommendation från 2006 som var i behov av en uppdatering.

När den äldre rekommendationen utarbetades fanns ett större behov av självreglering, idag är flera delar av innehållet i rekommendationen rättsligt reglerat och därmed överflödigt. Det centrala i den äldre rekommendationen, som också överförts till den nya rekommendationen, är att totalavkastningen bör beräknas tidsviktad per dag och att beräkningsmetodiken bör utgå från GIPS (Global Investment Performance Standard).

Vad som har tagits bort jämfört med den äldre rekommendationen är en definitionslista, anvisningar för utformning av företagens placeringsriktlinjer och portföljindelning samt värderingsregler för finansiella instrument och fastigheter.

Totalavkastning är ett viktigt resultatmått som ofta används vid marknadsjämförelser. Försäkringsföretagens totalavkastning på tillgångar som förvaltas inom traditionell livförsäkring ingår i Svensk Försäkrings statistikinsamling och är en del i Svensk Försäkrings löpande produktion av kvartalsstatistik.