Logotype for print

Ny rekommendation om brandutredningar

2023-06-20

Svensk Försäkring och Larmtjänst har tagit fram en ny rutin om hantering av brandplatser i utredningsärenden. Den ska börja tillämpas den 1 juli.

Vid utredningar av brandplatser är det inte ovanligt att flera försäkringsföretag är inblandade. Då kan frågor om informationsdelning och ansvarsfördelning mellan försäkringsbolagen uppkomma. Svensk Försäkring och Larmtjänst har därför, tillsammans med medlemsföretagen, tagit fram en rekommendation om brandutredningar som reglerar just dessa frågor. Rekommendationen träder i kraft den 1 juli 2023.