Logotype for print

Naturskador riskerar att öka i takt med klimatförändringarna

2023-11-06

Natur- och väderrelaterade händelser som översvämningar, stormar och jordskred orsakar skador för både privatpersoner och företag. Antalet naturorsakade skador befaras öka i takt med att effekterna av klimatförändringarna blir alltmer kännbara. Svensk Försäkring släpper idag en rapport om naturorsakade skador för perioden 2015–2022.

Under 2022 inträffade sammanlagt 17 800 naturorsakade försäkringsskador, för vilka det betalades ut 995 miljoner kronor i skadeersättningar. Det är lägre än det belopp som betalades ut för skador som inträffat under 2021, vilket beror på att skadebeloppet för 2021 var ovanligt högt till följd av översvämningar efter kraftiga skyfall i Gävleborgs län.

Väder- och naturrelaterade händelser så som exempelvis stormar och skyfall kan variera mycket mellan åren, både sett till antalet, omfattning och vilka områden som drabbas. Det innebär att antalet skador och skadebeloppen varierar mellan åren. Sett till perioden 2015–2022 betalades det ut sammanlagt 8,1 miljarder kronor för 134 000 skador. Stormskadorna står för den största delen av antalet skador medan vattenskadorna står för den största delen av skadebeloppet.

Staffan Moberg, jurist

- Skadeutvecklingen riskerar att öka till följd av ett alltmer extremt väder runt om i världen och även i Sverige. För att kunna behålla vårt goda skydd krävs en anpassning till de risker ett förändrat klimat innebär. Vi ser ett behov av nationella riktlinjer, tydligare samordningsansvar och bättre finansieringslösningar för kommuner, säger Staffan Moberg, klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring.  

I rapporten redovisas antal naturorsakade försäkringsskador och skadebelopp för skador som drabbat hushåll och företag. Statistiken finns fördelat på försäkringsgren, typ av naturskada och kommun.