Logotype for print

Möte med justitieministern om samhällets samlade stöd vid sprängningar

2023-05-08

Fredagen den 5 maj deltog Svensk Försäkring i ett möte på Justitiedepartementet med justitieminister Gunnar Strömmer kring hur samhällets samlade stöd kan stärkas efter att en sprängning eller andra grova våldsdåd har inträffat. Mötet kom att ha ett fokus på bättre stöd till brottsoffer.

För försäkringsbranschens del handlade diskussionen vid mötet bland annat om tillämpningen av vissa villkor i fastighetsförsäkringen (till exempel åldersavdrag) samt behovet av samordning i skadehändelser som berör flera försäkringsföretag. Svensk Försäkring framhöll att medlemsföretagens villkor kring bland annat åldersavdrag skiljer sig åt eftersom fri konkurrens råder på marknaden. Det finns dock självfallet alltid anledning att reflektera över bemötandet av kunder som befinner sig i en krissituation.

Mats Galvenius, vvd Svensk Försäkring

- Från Svensk Försäkring sida ser vi positivt på en dialog kring förutsättningarna att stärka stödet till de brottsoffer som drabbas av sprängningar och andra grova våldsdåd. Försäkringsbranschen vill vara en konstruktiv kraft i det fortsatta arbetet inom detta område, säger Mats Galvenius, vice vd Svensk Försäkring.

Vid mötet deltog också Polismyndigheten, Brottsoffermyndigheten, Brottsofferjouren Sverige, Sveriges Kommuner och Regioner samt Röda Korset.

Läst mer