Logotype for print

Magnus Vesterlund i panelsamtal om hållbara tjänstepensioner

2023-11-23

Svensk Försäkrings chefsekonom Magnus Vesterlund deltog under tisdagen på ett seminarium anordnat av Handelshögskolan. Temat var kopplat till den nyligen släppta rapporten "Den fossilfria tjänstepensionen? Aktiva och hållbara val från pensionsspararens perspektiv" av bland andra Linda Soneryd, professor vid Örebro Universitet. Övriga deltagare i panelen var bland andra Nadine Viel Lamara, Fondkommissionen och Jakob König, Sveriges Konsumenter.

MagnusHandels.jpgMagnus Vesterlund:  

“Vad som är en hållbar investering kan tyckas enkel men är det inte i praktiken. Hållbara investeringar handlar om att ta hänsyn till styrning, miljömässiga och sociala aspekter vid ett investeringsbeslut. En produkt som är fossilfri - en elbil som Tesla, orsakar utsläpp när den produceras. Dessutom, när styrning och sociala aspekter vägs in så blir hållbarhetsbedömningen komplex. Hållbarhetsregleringen är nödvändig men behöver utvecklas. I den dialog som vi har med Europeiska Kommissionen och andra parter jobbar vi för att den ska bli tydligare och enklare att tillämpa.  

Försäkrings- och tjänstepensionsföretagen förvaltar ett kapital som är något större än svensk BNP, det vill säga 6000 miljarder kronor. Detta kapital har stor potential att bidra till den gröna omställningen. En förutsättning är tydliga och stabila spelregler och gärna ett privat offentligt samarbete. Regeringens uttalande om kreditgarantier för kärnkraft är ett bra exempel på riskdelning mellan investerare och staten.”