Logotype for print

Kapitaliseringstabell 2024 framtagen

2023-11-27

Svensk Försäkring har genomfört sin årliga beräkning av ränteantagandet i kapitaliseringstabellen. Från och med den 1 januari 2024 höjs ränteantagandet från 3,0 procent till 3,5 procent.

En så kallad kapitaliseringstabell används inom försäkringsbranschen bland annat vid utbyte av skadeståndslivränta mot engångsbelopp samt för beräkning av engångsbelopp av kostnader och olägenheter.

Svensk Försäkrings metod för uträkning av ränteantagandet i kapitaliseringstabellerna innebär en årlig beräkning av en genomsnittlig avkastning för de senaste 20 åren baserat på en portfölj som består av 60 % aktier och 40 % statsobligationer. Hänsyn tas även till inflation och skatt.