Logotype for print

Kampanj belyser omfattningen av bildelsstölder

2023-03-09

Under mars månad vill vi visa omfattningen och effekterna av bildelsstölder i allmänhet och katalysatorstölder i synnerhet. Detta här gör vi tillsammans med Larmtjänst, Polisen, Motorbranschens Riksförbund, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund och Sveriges Fordonsverkstäders Förening.

Varje år drabbas tusentals bilägare av olika typer av bildelsstölder. För den enskilde bilägaren skapar stölderna ofta stora problem och oro samtidigt som de samlade skadekostnaderna i landet kontinuerligt ökar. I en serien om fyra kortfilmer berättas om omfattningen, de eftertraktade delarna, hälerikedjan och inte minst hur vi tillsammans kan göra det svårare för de som begår brotten.

Kampanjen syftar till att visa hur bilägare i samverkan med verkstäder, försäkringsbolag och polisen kan göra det mindre attraktivt att stjäla katalysatorer och andra bildelar. Att få enskilda bilägare intresserade av att märka upp sina katalysatorer är nyckeln till att göra det svårare för kriminella att omsätta stöldgods i form av exempelvis katalysatorer. Filmerna kommer att synas i våra sociala kanaler under hela mars månad.

Kampanjen genomförs i samarbete med LarmtjänstPolisen, Mobility SwedenMotorbranschens RiksförbundSveriges Bilåtervinnares RiksförbundSveriges Fordonsverkstäders Förening och Svensk Försäkring