Logotype for print

Ingen anledning till större förändringar av EU:s tjänstepensionsdirektiv

2023-05-26

Svensk Försäkring har yttrat sig över EIOPA:s konsultation om översynen av EU:s tjänstepensionsdirektiv. Här framhålls bland annat minPension som en nyckel till god information och prognoser om framtida pensioner.

Genom ett öppet samråd har EIOPA bett om synpunkter om översynen av andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II). Svensk Försäkring har deltagit i både PensionsEuropes och Insurance Europes svar till EIOPA. Svensk Försäkring har dessutom i ett eget svar utvecklat vissa synpunkter för att bättre fånga upp och beskriva svenska förhållanden.

Tjänstepensionsmarknaderna i EU uppvisar stora skillnader. Några viktiga inslag på den svenska tjänstepensionsmarknaden är att en stor del av tjänstepensionens utformning styrs via kollektivavtal, valcentraler och att vi har minPension för prognoser över den totala pensionen.

Lena Friman Blomgren, jurist

- För att regleringen ska bli bra för svenska tjänstepensionsföretag måste hänsyn tas till svenska förhållanden. Andra tjänstepensionsdirektivet bör därför fortsätta vara ett minimiharmoneringsdirektiv så att varje medlemsland kan anpassa reglerna till respektive land, säger Lena Friman Blomgren, jurist på Svensk Försäkring.

Svensk Försäkring anser sammanfattningsvis att det inte behövs så stora förändringar av andra tjänstepensionsdirektivet. Nya regler om till exempel det årliga pensionsbeskedet bör undvikas och de pensionsprognoser som ska lämnas behöver inte regleras mer. I Sverige är minPension ett bra verktyg för prognoser.