Logotype for print

Hållbara investeringar - försäkringsbranschen räddar världen?

2023-12-20

Strax före julen 2023 avslutades klimattoppmötet COP28. Mötet har ännu en gång tydligt visat att vi inte kan fortsätta leva – eller investera - enligt gamla vanor. Som stora kapitalägare och investerare har försäkrings- och tjänstepensionsföretagen ett ansvar – men även en möjlighet – att bidra till en mer ansvarfull och hållbar utveckling av samhället.

Privat kapital, i form av hållbara investeringar, behövs för att ställa om till en klimatneutral, klimattålig, resurseffektiv och rättvis ekonomi - som ett komplement till offentlig finansiering. Hållbara och ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som investerare tillämpar för att ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar. Hållbara investeringar definieras även i olika EU-regleringar som taxonomin och förordningen för hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Att styra mot ett mer hållbart samhälle är framför allt ett politiskt ansvar men för att samhället ska bli mer hållbart - oavsett om det handlar om att säkra mänskliga rättigheter eller begränsa utsläpp av koldioxid - så måste även det privata kapitalet styras i den riktningen. De svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretagen var tidigt ute med att systematiskt implementera olika typer av hållbarhetsstrategier.

Det sker nu väldigt mycket i hög takt på EU-nivå för att ställa om till en hållbar finansmarknad. En hållbar europeisk finansmarknad innebär att stödja ekonomisk tillväxt och samtidigt minska trycket på miljön.

Det kommer att krävas en stor mängd kapital och nya finansiella produkter och instrument för att klara omställningen. Försäkrings- och tjänstepensionsföretagen är viktiga aktörer eftersom de tillsammans förvaltar drygt 6 000 miljarder kronor. Jämförelsevis är beloppet något större än Sveriges BNP för 2022. Branschen representerar därför de största institutionella investerarna i Sverige.

Lyssna på vårt senaste poddavsnitt på temat Hållbara investeringar med Gerda Kinell och Magnus Vesterlund

Försäkringssnack · Kan försäkringsbranschen rädda världen?