Logotype for print

Anders Lundström slutar som vd på minPension

2023-02-20

Anders Lundström, vd på minPension sedan 2004, lämnar sin tjänst. Han har meddelat styrelsen att han vill sluta som vd under 2023. Styrelsen har inlett processen med att rekrytera en ny vd.

minPension är ett framgångsrikt exempel på privat-offentlig samverkan mellan staten och försäkringsbranschen och är ett helägt dotterbolag till Svensk Försäkring. Anders Lundström har varit vd sedan starten 2004. Han har meddelat styrelsen att han vill sluta som vd under 2023. Styrelsen har inlett processen med att rekrytera en ny vd.

Anders Lundström, vd minPension

- Jag och övriga i styrelsen vill rikta ett stort tack till Anders Lundström för hans gedigna och mångåriga insatser för minPension. Anders har med sin breda bakgrund från IT-branschen och försäkringsbranschen varit mycket värdefull i arbetet med att bygga upp och utveckla minPension, vilket gjort Sverige till ett av de främsta länderna i världen när det gäller att ge individuell pensionsinformation till sina medborgare, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring och styrelseordförande i minPension.

Anders Lundström kvarstår som vd fram tills en ny vd tillträder.