Logotype for print

Uppdaterade kapitaliseringstabeller

2022-03-18

Svensk Försäkring har utökat den nuvarande kapitaliseringstabellen med faktorer kopplade till ålder 67.

Svensk Försäkring har utökat den nuvarande kapitaliseringstabellen med faktorer för Upphör vid 67 årLivsvarig, nedsatt till hälften vid 67 år och Livsvarig, utbetalningarna börjar vid 67 år.
Dessa faktorer kan tillämpas från den 1 april 2022.