Logotype for print

Svensk Försäkrings Staffan Moberg får förnyat förtroende i SMHIs insynsråd

2022-01-31

Staffan Moberg, jurist och klimatanpassningsexpert, på Svensk Försäkring får förnyat förtroende i SMHIs insynsråd. Det är ett förnyat mandat som sträcker sig till och med sista december 2023.

SMHIs insynsråd utses av regeringen och har som huvudsaklig uppgift att bedriva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Insynsrådet träffas tre gånger om året och ordförande är SMHIs generaldirektör.

Staffan Moberg, jurist

SMHI har en viktig roll i det svenska samhället för planering av såväl verksamhet som fritid. Successivt flyttar SMHI fram sina positioner avseende träffsäkerheten i sina analyser. SMHIs vilja och stora kunnande gör myndigheten intressant att följa och bidra till på nära håll, säger Staffan Moberg.