Logotype for print

Svensk Försäkrings Mats Galvenius i nytt forskningsprojekt på SNS

2022-01-27

Nu står det klart att SNS blir en viktig mötesplats för frågor om hur brottslighet med stor negativ inverkan på samhället kan motverkas. Från Svensk Försäkrings sida kommer Mats Galvenius att medverka.

De tre kommande åren kommer Mats Galvenius, vice vd på Svensk Försäkring, att bidra med försäkringsbranschens perspektiv i projektet ”Brottslighet och samhälle” på SNS. Projektet kommer försöka utreda hur brottslighet med stor negativ inverkan på samhället kan motverkas.

Mats Galvenius, vvd Svensk Försäkring

- Två viktiga områden för försäkringsbranschen har alltid varit brottförebyggande arbete och trygghetsfrågor. Det känns därför extra bra att delta i ett sammanhang där jag kan bidra med kunskap som stärker projektet, säger Mats Galvenius.

SNS skriver på sin hemsida:

”Vissa typer av brottslighet innebär höga samhällsekonomiska kostnader och kan på sikt påverka det demokratiska systemet i negativ riktning. Trygghet, tillit, rättssäkerhet, frihet och rättvis konkurrens är exempel på centrala värden som kan skadas eller gå förlorade till följd av brottslighet.”

I projektets referensgrupp deltar även Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén, Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm och polismästare Carin Götblad.