Logotype for print

Svensk Försäkring tar över ordförandeskapet i Fullmaktskollen

2022-05-05

Magnus Vesterlund väljs till ny ordförande i Fullmaktskollen.

Magnus Vesterlund, chefsekonom

Vid Fullmaktskollens ordinarie bolagsstämma den 4 maj valdes Magnus Vesterlund, chefsekonom på Svensk Försäkring, till posten som styrelseordförande.

Det följer den överenskommelse som finns mellan ägarorganisationerna om att ordförandeskapet ska alternera mellan Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) och Svensk Försäkring.

Styrelsen består i övrigt av Mattias Bandi, Swedbank Försäkring, Claes Bergwik, Max Matthiessen, Per Johan Gidlund, SFM, Johan Isacsson, Skandia, Henrik Uhlén, Söderberg & Partners, Fredrik Käll, Säkra (suppleant), Fredrik Viksberg, Nordea Liv & Pension (suppleant)

Marie Hosinsky är vd på Fullmaktskollen sedan 2017.