Logotype for print

Så här gäller din försäkring vid storm

2022-01-18

Stormar kan orsaka många skador och stora skadekostnader. Försäkringsbolagen ersätter i regel skador vid vindhastigheter över 21 m/sekund.

Villa-, fritidshus- och fastighetsförsäkringar ger i regel ersättning för skador som har uppkommit vid storm om vindhastigheten är över 21 m/sekund. Vissa föremål, som till exempel bryggor och flaggstänger brukar inte ersättas. För stormskador gäller en grundsjälvrisk på 1 000-3 000 kr beroende på försäkringsbolag.

På Konsumenternas Försäkringsbyrå finns mer information för dig som är privatperson om hur försäkringar gäller vid storm.