Logotype for print

Open finance – hur påverkas kund och försäkringsbransch?

2022-04-12

Välkommen till Årsmöteskonferens och mingel på Operaterrassen den 12:e maj. Temat för i år är Försäkring och digital delaktighet.

Vi ställer frågor såsom:

  • Kommer framtidens försäkringskund kunna styra över sin finansiella information?

  • Hur kan man utforma försäkringstjänster för att öka konsumenternas delaktighet i en digital miljö?

  • Vilken betydelse har digitaliseringspolitiken för att skapa de bästa förutsättningarna för innovation och digital delaktighet?

Försäkring och digital delaktighet

Bland talarna möter du

Mattias Levin, biträdande enhetschef, Generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen (DG Fisma), EU-kommissionen

Claire Ingram Bogusz, docent Uppsala universitet och forskare vid House of Innovation vid Handelshögskolan i Stockholm

Jannike Tillå, Affärsområdes- och kommunikationschef, Internetstiftelsen

Fausto Parente, Executive Director, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) 

Ylva Wessén, vd Folksam

Tobias Lindhe, vd Handelsbanken Liv

Torgny Johansson, vd Futur Pension

Moderator: Pär Karlsson, rådgivare informationssäkerhet, Svensk Försäkring

Tid: Torsdag den 12 maj 2022 kl. 09.30-12.30
(kaffe och registrering från 09.00, mingellunch från 12.30)

Plats: 
Operaterrassen, Karl XII:s torg 1

Anmälan stängd