Logotype for print

Nya skatteregler går åt rätt håll, men inte långt nog

2022-01-10

Svensk Försäkring anser att Finansdepartementet inte går tillräckligt långt i sina förslag för att skattereglerna inte ska försvåra renodling inför övergång till tjänstepensionsregleringen.

Svensk Försäkring tillstyrker i sitt remissvar att det från och med 2022 införs regler som underlättar för ett försäkringsföretag att överlåta ett delförsäkringsbestånd som ett led i en renodling för att kunna börja tillämpa lagen om tjänstepensionsföretag för tjänstepensionsverksamheten. Men den snäva avgränsningen innebär att reglerna inte är konkurrensneutrala och de måste därför utvidgas. Det gäller både vilka försäkringsbestånd som kan överlåtas utan skatteeffekt och den tid som överlåtelser kan genomföras utan skatteeffekt. För att åstadkomma konkurrensneutralitet behöver det även i lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter införas regler som möjliggör att en delbeståndsöverlåtelse kan ske utan skatteeffekt vid en renodling.

Den nuvarande skattemässiga kontinuiteten när ett försäkringsföretag överlåter hela försäkringsbeståndet måste behållas. Förslagen utgår från att fusion och överlåtelse av hela försäkringsbeståndet är utbytbara förfaranden. Svensk Försäkring menar att det är en felaktig utgångspunkt och avstyrker förslaget.