Logotype for print

Ny kapitaliseringstabell framtagen av Svensk Försäkring

2022-11-28

En ny kapitaliseringstabell börjar gälla från och med den 1 januari 2023. Kapitaliseringstabellen baseras på en ny modell för dödlighetsantagande.

En så kallad kapitaliseringstabell används inom försäkringsbranschen bland annat när en person frivilligt vill byta ut den årliga skadeståndslivräntan mot ett engångsbelopp. 

Svensk Försäkring har i rapporten ”Livränteundersökningen 2022 – nya dödlighetsantaganden i kapitaliseringstabellen” sett över den modell för dödlighetsantagande som legat till grund för kapitaliseringstabellen och genomfört sin årliga beräkning av ränteantagandet. Från och med den 1 januari 2023 ändras dödlighetsantagandet, vilket innebär att engångsbeloppet blir större jämfört med den tidigare beräkningen. Ränteantagandet är oförändrat på 3 procent.