Logotype for print

Ny branschvägledning om penningtvättsregelverket

2022-12-12

Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – har publicerat reviderad vägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering. I den ingår bl.a. försäkringsbranschens vägledning om kundkännedom. Bakom Simpt står Svensk Försäkring och sex andra branschorganisationer.

Simpt arbetar med att ta fram vägledning för hur penningtvättsregelverket ska tillämpas. Vägledning har tidigare publicerats i alla penningtvättslagens centrala delar, som t.ex. allmän riskbedömning och kundkännedom. Vägledningen byggs på och utvecklas fortlöpande. I den här omgången revideras bl.a. försäkringsbranschens vägledning om kundkännedom.

Rickard Sobocki, Jurist

- Att ett företag har kunskap om sina kunder och deras affärer är viktigt för att verksamheten inte ska utnyttjas för penningtvätt, säger Rickard Sobocki, jurist på Svensk Försäkring. Vägledningen bidrar till att penningtvättsreglerna får genomslag och är ett stöd för dem som ska tillämpa reglerna i sin verksamhet. Att vägledningen uppdateras är viktigt, eftersom penningtvättsregelverket utvecklas kontinuerligt.

Penningtvättsregelverket är omfattande och lämnar utrymme för tolkningar. Simpt bildades 2016 för att ta fram vägledning för hur försäkringsföretag och andra företag inom den finansiella sektorn i praktiken ska tolka och tillämpa dessa regler.