Logotype for print

Kapitalbasen måste kunna stärkas genom förlagslån

2022-05-23

Svensk Försäkring ber Finansdepartementet om en lagändring för att göra det lättare för svenska försäkrings och tjänstepensionsföretag att stärka kapitalbasen genom att ta upp förlagslån*. En sådan ökad upplåningsmöjlighet skulle bidra till en stabil marknad och förbättra de svenska företagens konkurrenskraft.

Försäkrings- och tjänstepensionsföretag måste kunna planera och säkerställa en sund finansiering av försäkringsrörelsen löpande över tid. Det gynnar försäkringstagarna. Förlagslån kan ingå i försäkrings- och tjänstepensionsföretagens kapitalbas, dvs det kapital som ska klara kapitalkravet.

I Sverige är dock möjligheten att ta upp lån begränsad och det får bara göras under vissa förutsättningar. Den möjligheten bör vidgas. Det är bättre om man kan låna upp pengar genom förlagslån när det inte finns några finansiella problem, annars kan det kanske till och med vara svårt att få ett lån. Den nuvarande regleringen är dessutom inte konsekvent eftersom det tillåtet att ha förlagslån i kapitalbasen samtidigt som möjligheten att ta upp sådana lån är begränsad. Utvidgade möjligheter att ta upp förlagslån skulle dessutom innebära konkurrensneutrala regler i förhållande till närliggande länder.

*Förlagslån är efterställda lån, och försäkringstagarna har vid en konkurs bättre rätt än långivaren.